Bescherm olifanten

INTERPOL heeft met assistentie van het IFAW zojuist een onderzoek afgerond naar de handel in ivoor via Internet binnen de Europese Unie.

De uitkomsten waren schokkend en daarom willen we u vragen ons te helpen een eind te maken aan de online-handel in ivoor.

Op advies van het IFAW voerde INTERPOL Project WEB uit, een onderzoek naar de online-handel in ivoor binnen de EU.

Het onderzoek bracht de volgende zaken aan het licht:

  • In twee weken tijd werden honderden advertenties aangetroffen waarin ivoren artikelen werden aangeboden, met een totale waarde van (voorzichtige schatting) EUR 1.450.000.
  • Het ivoor werd op veilingsites in negen Europese landen aangeboden.
  • Op 61 verschillende veilingsites werden zeker 660 advertenties voor ivoor aangetroffen.

Nadat de advertenties waren geanalyseerd, werden in zes landen opsporingsacties op touw gezet, gevolgd door drie internationale onderzoeken.

Uit de rapportage over Project WEB blijkt, dat de controle op wildlifecriminaliteit via internet nog in de kinderschoenen staat. Er worden twee belangrijke aanbevelingen gedaan:

  • De EU zou wetgeving moeten invoeren die specifiek is gericht op de handel in wilde dieren via internet;
  • In ieder EU-land zou een zogenoemde National Environmental Security Task Force moeten worden opgezet, een speciale eenheid waarin diverse diensten en instanties participeren bij de aanpak van wildlife- en milieucriminaliteit.

De onthutsende hoeveelheid ivoor die Project WEB in slechts twee weken tijd aan het licht bracht, vertegenwoordigt natuurlijk ook even zoveel olifanten die voor deze dodelijke handel zijn vermoord.

Help mee hier een eind aan te maken

De Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES) is nu bijeen. De bij dit verdrag betrokken Partijen hebben afgesproken om wildlifecriminaliteit via internet te bestrijden via een betere controle op de naleving en door aanscherping van de regelgeving in landen die in dit opzicht tekort schieten.

Dit is een perfecte gelegenheid om ze te waarschuwen dat internationale en nationale wetgeving dringend moet worden aangescherpt. Dat is nodig om misbruik van internet als marktplaats voor illegaal ivoor en andere verboden producten van wilde dieren uit te roeien en wildlifecriminaliteit via internet effectief aan te kunnen pakken.

Help ons alstublieft de dodelijke online-markt voor olifantivoor en andere verboden producten van wilde dieren te sluiten.

Stuur vandaag nog een e-mail aan het ministerie van Economische Zaken waarin u erop aandringt wildlifecriminaliteit via internet aan te pakken en de wetgeving aan te scherpen.

Hartelijk dank voor uw actieve steun.

Kelvin Alie
Hoofd Wildlife Crime and Consumer Awareness