Eindrapport vuurwerkoverlast

Beste belangstellende,

Woensdag hebben we het eindrapport van het meldpunt vuurwerkoverlast gepresenteerd. Burgemeesters Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en Jozias van Aartsen (Den Haag) namen het eerste exemplaar in ontvangst. Het gereedkomen van het rapport heeft even op zich laten wachten vanwege het overweldigende aantal meldingen (bijna 80.000).

Het rapport bevat een analyse van alle meldingen die in de periode van 21 december 2012 tot 4 januari 2013 binnenkwamen op het meldpunt vuurwerkoverlast.nl, waaronder die van u. De meeste meldingen gaan over harde knallen en vuurwerkbommen (41 procent). Ruim een derde van de klachten gaat over te vroeg afgestoken vuurwerk en 11 procent over vuurwerkstress bij huisdieren.

Veel mensen ervaren een toename van de vuurwerkoverlast rond Oud en Nieuw. Elk jaar wordt er weer meer en zwaarder vuurwerk afgestoken. Het aantal slachtoffers, de schade en de overlast neemt ook elk jaar toe. Daarom pleiten we voor een modernisering van de vuurwerktraditie. 

In het rapport staan vier concrete aanbevelingen om de vuurwerkoverlast in de toekomst te beperken:

  • het inperken van de verkoopperiode;
  • het inperken van de afsteektijd;
  • meer bevoegdheden voor gemeenten om vuurwerkoverlast tegen te gaan;
  • een stevigere aanpak van de handel in illegaal vuurwerk.

Het volledige rapport kunt u lezen op www.vuurwerkoverlast.nl.

 

Met vriendelijke groet, 

David Rietveld

Arno Bonte

E. Kaledinova
About Elena Kaledinova 432 Articles