Red de ijsbeer

Beste Elena,

Voor de ijsbeer is het cruciaal dat de geschiedenis zich niet herhaalt.

In 2010 diende de Verenigde Staten een voorstel in om de ijsbeer op lijst 1 van het CITES-verdrag (verdrag inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) te plaatsen. Deze lijst 1 biedt het hoogste niveau van bescherming voor de ijsbeer en maakt een eind aan de internationale handel in ijsbeerhuiden.

De Europese Unie, die als één blok stemt tijdens CITES-vergaderingen, stemde in 2010 tegen het voorstel om de ijsbeer op lijst 1 te plaatsen, en mede hierdoor werd het voorstel afgewezen.

In maart wordt de volgende CITES-bijeenkomst gehouden. De Verenigde Staten zullen, deze keer gesteund door Rusland, opnieuw het voorstel indienen om de ijsbeer op lijst 1 te plaatsen.

Verzoek Staatssecretaris Dijksma te stemmen voor de ijsbeer, en de Europese Unie te vragen hetzelfde te doen.

Zorgwekkende trends voor de ijsbeer
Het aantal ijsberen neemt in rap tempo af, terwijl de prijs voor hun huid omhoog schiet:

  • Er leven naar schatting nog slechts 20.000 tot 25.000 ijsberen in het wild. De verwachting is dat hun aantal in 2050 met nog eens 2/3 zal dalen en dan is het te laat om ze voor      uitsterven te behoeden;
  • De prijs van een ijsbeerhuid is meer dan verdubbeld sinds 2007, terwijl het aantal huiden dat te koop      wordt aangeboden drie keer zo hoog is. Als de prijzen omhoog gaan, gaat      ook het aantal gedode ijsberen omhoog – een trend die alleen maar door zal zetten als de ijsbeer niet op lijst 1 geplaatst wordt;
  • Tussen 2001 en 2010 warden bijna 3000 ijsberen gedood, waarvan de meeste in Canada. De legale handel in Canada stimuleert de illegale stroperij in Rusland – zelfs de      vergunningen om ijsbeerhuiden te mogen importeren worden illegal verkocht.

De ijsbeer is in groot gevaar
Door de klimaatverandering krimpt het leefgebied van de ijsbeer. Hun gezondheid wordt aangetast door vervuiling van de oceanen die via de voedselketen in hun lichaam terecht komt. Olie- en gasboringen bedreigen en verstoren hun leefgebied. Een olielek zal desastreus zijn voor hun voortbestaan.

Al deze risico’s vormen een enorme bedreiging voor de ijsbeer. Wanneer we de commerciële handel en het jagen voor trofeeën aan deze lijst toevoegen, wordt het duidelijk dat de ijsbeer onze bescherming meer dan nodig heeft.

In maart heeft Staatssecretaris Dijksma de kans om tijdens de 16e CITES-conferentie de ijsbeer maximaal te beschermen tegen commerciële uitbuitingl. Laten wij ervoor zorgen dat dat ook gebeurt!

Stuur vandaag nog uw bericht om de ijsbeer te beschermen zodat volgende generaties ook kunnen genieten van deze prachtige dieren.

Hartelijk dank voor uw hulp,

Peter Pueschel
IFAW Hoofd Internationaal Milieubeleid en Dierenwelzijn

E. Kaledinova
About Elena Kaledinova 381 Articles